123
AUSSTELLUNG:

TANIEC SMIERCI - TOTENTANZ

Béla Faragó in Auschwitz

TERMIN:
14.01.2011 bis 27.02.2011

Vernissage: 14. Januar 2011 - 18.00 Uhr
Begrüßung: Leszek Szuster - Dyrektor
Es spricht: Joachim S. Russek - Dyrektor Centrum Kultury Żydowskiej
Einführung: O „Tańcu Śmierci" - Joanna Klęczar Poczęstunek
Ausstellungsdauer: 14.01.2011 - 27.02.2011

Zu dieser Ausstellung ist ein Katalog erschienen

 Béla Faragó

TANIEC SMIERCI - TOTENTANZ

Rysunki -  Zeichnungen


ZAPROSZENIE - EINLADUNG:

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
Internationale Jugendbegnungsstätte in Auschwitz

Centrum Fundacja Judaica Kultury Żydowskiej
Zentrum für Jüdische Kultur in Krakau

Dom Norymberski, Krakow
Nürnberger Haus in Krakau

Galerie Destillarta w Buchschwabach
Galerie Destillarta in Buchschwabach 

Biuro Wspólptacy z Zagranicą Norymbergia
Amt für internationale Beziegungen der Stadt Nürnberg 

zapraszają na otwarcie wystawy - laden ein zur Vernissage
14 stycznia 2011 godz. 18.00 - am 14. Januar 20111 um 18.00 Uhr
ul. Legionów 11 Legionów 11 Straße
32-600 Oświęcimiu 32-600 Auschwitz
Polska Polen


Program otwarcia/Eröffnungsprogramm:

Pozdrowienie/ Begrüßung:
Leszek Szuster - Dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
Joachim S. Russek - Dyrektor Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

Wprowadzenie/Einführung:
O „Tańcu Śmierci" - Joanna Klęczar Poczęstunek